Alle bilder er tekne av Svein Lunde


Velkommen til Stranda Rotaryklubb sine nettsider 

Stranda Rotary er del av ein verdensomspennande partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon med ca 1,2  millionar medlemmar i meir enn 200 land.

Rotary sitt føremål er å framme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for alt virke.

Stranda Rotaryklubb feira i 2019 sitt 60-årsjubileum.

Dei som vert innbodne til medlemskap i klubben er resurssterke kvinner og menn som har brei yrkesmessig bakgrunn.

Det timelange klubbmøtet kvar tirsdag er det faste innslaget. Til møta inviterar vi føredragshaldarar utanfrå der tema som vert formidla i stor grad handlar om samfunnsaktuelle spørsmål lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Bedriftsbesøk er også ein viktig del av møta våre.

På sist Presidentskifte overlot past president Tor Waaler presidentklubba til Svein Lunde som er president i Stranda Rotaryklubb.


På dette biletet takkar president 2019-2020 Tor Waaler av Roar Ansok og Reidar Lunde av som fleirårige styremedlemer.


Bilete frå 60-års jubilèet til Stranda Rotaryklubb, President Tor Waaler fekk gleda av å dele ut klubben sin Næringslivspris til Lars Tore Opshaug fra Opshaug Sandtak, og Paul Harris fellow til tidligere kommunelege til Hans Christian Paulsen, og Vidar Skogly.Her er klubben på besøk på pizzafabrikken til Orkla Foods i Svemorka. 


På dette biletet ynskjer president 2018-2019 Per Arne Helsem, den Tor Waaler til lukke med presidentgjerninga i komande Rotaryår, frå 1 juli 2019 til slutten av juni 2020.

På dette biletet gir president 2018-2019 Per Arne Helsem blomar til charterpresident Ottar Gjærde, i høve charterpresidentens 90 års dag. Stranda Rotaryklubb hadde gleda av å ha Ottar Gjærde til medlem i over 60 år, fram til han døydde vinteren 2020.Paul Harris fellow er den høgste utmerkinga innan for Rotary rørsla. Den deler vi ut personer som har gjort ein ekstra innsats, både innanfor og utanfor klubben. Her deler president 2017-2018 Ingvar Emdal ut Paul Harris Fellow til Elsa Hagebakk og Roar Ansok.

På biletet ser vi Roar Ansok til venstre, som tok initiativ til å montere minneplakett over dei falne frå 2 verdskrigen på ein flott stein som står i Stranda sentrum. Til høgre står Ingvar Emdal, president i Stranda Rotaryklubb 2017-2018
 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: "Lionshuset" i Byrg sine lokaler
Adresse: Kyrkjegata 27
Postnummer: 6200
Sted: Stranda
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:00:00
Møtespråk: no

Permisjonssøknad
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS